UPDATE COVID-19

    ประกาศเด่น    Youtube
    Facebook

    ร่วมด้วยช่วยกันรับมือ...COVID19
    ประกาศจากห้องตรวจ...

    ข่าวสารกองทัพอากาศ...

โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ. โดย น.อ.ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการ น.อ.พงศธร คชเสนีย์ รองผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ กำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ของกองทัพอากาศ จำนวน ๒๕ นาย ที่มาปฏิบัติราชการสนับสนุนภารกิจตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตามนโยบายของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ.พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ได้มอบ เงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร และสิ่งของที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ


“พิธีมอบตู้เก็บเชื้อโควิด ๑๙ หน้ากากป้องกันใบหน้าface shield และอุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาด”
วันนี้ (๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ตู้เก็บเชื้อโควิด๑๙ จำนวน ๑ ตู้ หน้ากากป้องกันใบหน้าface shield จำนวน ๓๐๐ ชิ้น และอุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาด ๑ ชุด


ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) และชมการทดสอบการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย Covid-19 “น้องถาดหลุม” เมื่อ 12 เม.ย.63
#SikanFightCovid19#RTAFfightCovid19
    ข่าวกิจกรรมประจำวันของหน่วยงาน

นโยบายการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย
คลิกเพื่ออ่านต่อ...
    วีดีทัศน์แนะนำ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) พอ.
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์


 -
ประกาศคณะกรรมการและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓

    ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
    ผู้บังคับบัญชา

น.อ.(พ) ชัยยา จันทร์ใส
ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.