ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
เดือน เมษายน 2563
เดือน มีนาคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เดือน มกราคม 2563
เดือน ธันวาคม 2562
เดือน พฤศจิกายน 2562
เดือน ตุลาคม 2562
เดือน กันยายน 2562
เดือน สิงหาคม 2562
เดือน กรกฎาคม 2562
เดือน มิถุนายน 2562
เดือน พฤษภาคม 2562
เดือน เมษายน 2562
เดือน มีนาคม 2562
เดือน กุมภาพันธ์ 2562
เดือน มกราคม 2562
เดือน ธันวาคม 2561
เดือน พฤศจิกายน 2561
เดือน ตุลาคม 2561
เดือน กันยายน 2561
เดือน สิงหาคม 2561
เดือน กรกฎาคม 2561
เดือน มิถุนายน 2561
เดือน พฤษภาคม 2561
เดือน เมษายน 2561
เดือน มีนาคม 2561
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
เดือน มกราคม 2561
เดือน ธันวาคม 2560
เดือน พฤศจิกายน 2560
เดือน ตุลาคม 2560
เดือน กันยายน 2560
เดือน สิงหาคม 2560
เดือน กรกฎาคม 2560
เดือน มิถุนายน 2560
เดือน เมษายน 2560
เดือน มีนาคม 2560
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมย้อนหลัง   เดือน มกราคม 2563  

 
  
ประชุมเตรียมการเปิดให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ
 
ร.พ.ทอ.(สีกัน) พอ. ประชุมเตรียมการเปิดให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ โดยมี น.อ.ชัยยา จันทร์ใส ผอ.รพ.ฯ เป็นประธาน ร่วมกับ ผศ.พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ที่ปรึกษารพ.ฯ น.อ.สมโรจน์ จิริวิภากร หน.กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู น.ท.จีรศักดิ์ ธนาบูรณ์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ทีมพยาบาลห้องผ่าตัด ทีมพยาบาลหอผู้ป่วย แผนกเอ็กซเรย์ แผนกพยาธิ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อ 31 มกราคม 63 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 63 เป็นต้นไป
 
 รายละเอียดอ่านต่อที่ : ชมAlbum
  
 
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
 
นาวาอากาศเอก ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ นาวาอากาศเอก ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้า โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
  
 
กำลังพล รพ.ทอ.(สีกัน)พอ. ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
นาวาอากาศเอก ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กำลังพล รพ.ทอ.(สีกัน)พอ. ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด
ในการนี้ ได้นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รพ.ฯ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ยาเสพติดในยุคปัจจุบัน” เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

  

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต “DONATE BLOOD SAVE LIFE”
 
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “DONATE BLOOD SAVE LIFE” เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯ และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมียอดบริจาคโลหิตทั้งหมด ๘๙ ยูนิต เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอาหารชั้น ๒ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
รายละเอียดอ่านต่อที่ : ชมAlbum