ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
กิจกรรมย้อนหลัง   เดือนมกราคม 2563  

 

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต “DONATE BLOOD SAVE LIFE”
 
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “DONATE BLOOD SAVE LIFE” เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯ และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมียอดบริจาคโลหิตทั้งหมด ๘๙ ยูนิต เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอาหารชั้น ๒ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
รายละเอียดอ่านต่อที่ : ชมAlbum
 
กำลังพล รพ.ทอ.(สีกัน)พอ. ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
นาวาอากาศเอก ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กำลังพล รพ.ทอ.(สีกัน)พอ. ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด
ในการนี้ ได้นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รพ.ฯ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ยาเสพติดในยุคปัจจุบัน” เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
 
นาวาอากาศเอก ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ นาวาอากาศเอก ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้า โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ