ติดต่อโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
ติดต่อเรา   ที่ตั้ง /หมายเลขโทรศัพท์  

 
 ติดต่อราชการ
 
 สำนักงาน รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.   
171/2263 ถนนพหลโยธิน ,คลองถนน,สายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 (ชั้น2)
  
แผนที่
goo.gl/pMjnq7
  
  เบอร์โทรศัพท์ 02-534-6464 
  
 e-mail ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์

thanawan_w@rtaf.mi.th

teerada@rtaf.mi.th

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.