"กราบขอบพระคุณ พระครูเวฬุวันพัชรโสภณ เจ้าอาวาสวัดห้วยไผ่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์"

กราบขอบพระคุณ พระครูเวฬุวันพัชรโสภณ เจ้าอาวาสวัดห้วยไผ่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ บริจาคพัดลม จำนวน 6 ตัว มูลค่า 7,500 บาท ให้แก่ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) พอ. โดยผ่าน ร.ต.หญิงศรัญญา ใจซื่อ
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546