"ขอขอบพระคุณ คุณพเยาว์ ไทยตรง"

ขอขอบคุณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ที่มอบหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับ รพ.ฯ โดยมี น.อ.กลินท์ พนมมาศ รอง ผอ.รพ.ฯ และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546