“กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"

พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี พล.อ.ต.วิษณุ ภู่ทอง เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบพื้นที่สวนสุขภาพของโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546