บริจาคโลหิต"

โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ และลูกจ้างของโรงพยาบาล เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยยามขาดแคลนและจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จะได้รับแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าภายในงานฟรี ทั้งนี้ พลอากาศตรี ธนวิตต์ สกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นาวาอากาศเอก ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริจาคโลหิตด้วย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546