“รับมอบ ตู้ UVC กำจัดเชื้อหน้ากากอนามัยหลายชิ้นพร้อมกัน"

รศ.ดร.นพ.ชญานิน อ่างทอง ร่วมกับ รศ.นันทชัย ทองแป้น, รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์, รศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน, รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ, อ.อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง และดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์ จากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันวิจัยพัฒนาและผลิตนวัตกรรม ‘ตู้ UVC กำจัดเชื้อหน้ากากอนามัยหลายชิ้นพร้อมกัน’ และส่งมอบบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้งานทางการแพทย์และเตรียมพร้อมในการรับมือกับการระบาดของ COVID-19 โดยมี นาวาอากาศเอก กลินท์ พนมมาศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นตัวแทนรับมอบ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546