“พิธีอำลาอาลัย"

นาวาอากาศเอก ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศเป็นวันสุดท้าย คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคน รู้สึกซาบซึ้งในคุณงามความดีของท่านผู้อำนวยการ ในการเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาล พร้อมทั้งพัฒนาโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ มาตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมา จนสามารถรองรับการให้บริการสุขภาพแก่ข้าราชการ ครอบครัวและประชาชนโดยรอบ จึงได้จัดงานมุทิตาจิตอำลาและแสดงความยินดีที่ท่านได้รับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546