"พิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ"

นาวาอากาศเอก ชัยยา จันทร์ใส รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่และสายการบังคับบัญชา ให้แก่ นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศท่านใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาล หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและข้าราชการของโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธีฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546