"กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนธันวาคม 2563"
นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนธันวาคม2563 โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 3 รูป จากวันคลองบ้านใหม่ เข้ารับบิณฑบาตรและฉันภัตตาหารเช้า
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546