"หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 15 มอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ"
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ พร้อมคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 15 มอบ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลฯ โดยมี นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : นายปฏิภาณ คำประดิษฐ์ พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546