"บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ"
บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานภายในโรงพยาบาลฯ โดยมี นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งมีรายละเอียดสิ่งที่นำมามอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
1. หน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง
2. Face shiled จำนวน 100 ชิ้น
3. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 100 หลอด
4. ชุด PPE จำนวน 100 ชุด

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : นายปฏิภาณ คำประดิษฐ์ พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546