"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ถุงของขวัญพระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ถุง พร้อมขนมและสิ่งของ"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ถุงของขวัญพระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ถุง พร้อมขนมและสิ่งของ พระราชทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) โดยมี นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารระดับผู้บังคับบัญชา ร่วมกันรับถุงของขวัญและสิ่งของพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วได้ส่งมอบสิ่งของพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ยังความปลื้มปีติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : นายปฏิภาณ คำประดิษฐ์ พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546