"โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิด “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ ร่วมสู้ภัยโควิด ๑๙”"
วันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดตู้ปันสุข ปันน้ำใจ ร่วมสู้ภัยโควิด ๑๙ ภายใต้กิจกรรม " มีแล้วแบ่งปัน " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือ ข้าราชการ ลูกจ้างของโรงพยาบาลฯ รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด ๑๙
โดยตู้ปันสุขนี้ได้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลฯ ใกล้จุดคัดกรอง เพื่อให้ผู้ที่จะแบ่งปันสิ่งของ และอาหารนำมาใส่ และให้ผู้ที่เดือดร้อนมารับไปได้สะดวก สำหรับสิ่งของที่นำมาเติมในตู้ก็มีทั้งข้าวสาร อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็น ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ จะนำสิ่งของมาเติมในตู้ปันสุข ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านวิกฤตโควิด ๑๙ ครั้งนี้ไปให้ได้

1

1

1

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : นายปฏิภาณ คำประดิษฐ์ พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546