"พล.อ.อ.ภานุพงศ์ เสยยงคะ อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พร้อมด้วย พล.อ.อ.ธีรวุฒิ บุญเลิศ พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม และครอบครัว มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่พักรักษาตัวให้แก่ ร.พ"
พล.อ.อ.ภานุพงศ์ เสยยงคะ อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พร้อมด้วย พล.อ.อ.ธีรวุฒิ บุญเลิศ พล.อ.ท.นพฎล
ทองพุ่ม และครอบครัว เดินทางเข้ามอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่พักรักษาตัว
ภายใน รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. โดยมี น.อ.นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1


ผู้ลงข้อมูล : นายปฏิภาณ คำประดิษฐ์ พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546