"โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร"
นาวาอากาศเอก นคร  บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของโรงพยาบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : นายปฏิภาณ คำประดิษฐ์ พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546