"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนตู้ความดันลบสำหรับตรวจเชื้อให้แก่ รพ."
ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนตู้ความดันลบสำหรับตรวจเชื้อ เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ในครั้งนี้ โดยมี น.อ.นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.64 ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ

1


ผู้ลงข้อมูล : นายปฏิภาณ คำประดิษฐ์ พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546