"กิจกรรมหลังCOVID19"

เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆของโรงพยาบาลพวกเขาล้วนคนรุ่นใหม่ ทั้งพยาบาล เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด หมอ และเอ๊ะมีดุริยางค์ทอ.ด้วย พวกเขามาทำอะไรกันนะ? ..หลังจากที่ต่อสู้กับโควิด19 มาพักหนึ่งแล้ว เรามารอดูกันนะคะ ต้องเป็นอะไรที่ดีๆแน่เลย.....
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546