"การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total Knee Arthroplasty หรือ TKA)"

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total Knee Arthroplasty หรือ TKA) สำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อมระยะสุดท้าย ในปัจจุบันมีเทคนิคที่ดีขึ้นมาก จะเปลี่ยนเฉพาะผิวของข้อเข่าโดยการนำเอาส่วนผิวข้อเข่าที่เสื่อมออกไป แล้วทดแทนด้วยผิวข้อเข่าเทียมเท่านั้น โดยการทำงานจะใช้ระบบNavigation ช่วยทำให้มีความแม่นยำมากขึ้น ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ภาวะแทรกซ้อนน้อยลง และผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวขึ้น ปัจจุบันเริ่มให้บริการผ่าตัดแล้วที่รพ.ทอ.(สีกัน)พอ.ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม สามารถเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ของเราได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการค่ะ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546