logo sekan

 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป: วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Bidding : e-bidding)

โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

I PDF

รายละเอียด
วันประกาศ
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดรองรับการต่อสูกับวัสดุเสริมกระดูก แบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ จำนวน 80 ชุด I new  04/03/2564
ประกาศประกวดราคานำ้ยาล้างไตทางเส้นเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ  03/02/2564
ประกาศประกวดราคายา ATORVASTATIN 40 MGระกาศประกวดราคายา ATORVASTATIN 40 MG 
14/01/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน 30 รายการ 29/12/2563
ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักสามารถเคลื่อนไหวได้ (Mobile Bearing) จำนวน 20 SE  07/10/2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจก จำนวน 1 SE
03/09/2563
ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 50 SE 03/09/2563
ประกาศงานจ้างเหมาทำความสะอาด รพ.ฯ 29/04/2563
   

 

I back BACK