logo sekan

 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป: วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Bidding : e-bidding)

โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

I PDF

รายละเอียด

วันประกาศ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อยา Pregabalin 75 mg capsuleI-new.gif 02/12/2564
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อยา Atorvastatin 10 mg I new 18/11/2564
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อยาMETFORMIN TABLET I new 09/11/2564
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อยาcelecobix 200mg capsuleI new 09/11/2564
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อยาAstorvastatin 40mgI new 04/11/2564
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อยา 29/10/2564
ประกวดราคาซื้อน้ํายาตรวจทางเคมีคลินิก (๖๕-๗๐๔๔) จํานวน ๓๐ รายการ 25/10/2564
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อยา 14/10/2564
ประกวดราคาจ้างตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 69 รายการ 08/10/2564
ประกวดราคาซื้ออ๊อกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๒๕๕,๕๐๐ ลบ.ม. 20/09/2564

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดรองรับการต่อกับวัสดุ แบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ จำนวน ๘๐ ชุด 

09/03/2564
ประกาศประกวดราคานำ้ยาล้างไตทางเส้นเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ  03/02/2564
ประกาศประกวดราคายา ATORVASTATIN 40 MGระกาศประกวดราคายา ATORVASTATIN 40 MG 
14/01/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน 30 รายการ 29/12/2563
ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักสามารถเคลื่อนไหวได้ (Mobile Bearing) จำนวน 20 SE  07/10/2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจก จำนวน 1 SE
03/09/2563
ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 50 SE 03/09/2563
ประกาศงานจ้างเหมาทำความสะอาด รพ.ฯ 29/04/2563
   

 

I back BACK