logo sekan

 

โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

เบอร์โทรติดต่อ :         

          โทรศัพท์   : 02-0291688

 

ที่ตั้ง :
          555 รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

 

แผนที่โดยสังเขป :

1

 


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546