โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

ที่ตั้ง : 555 ถนน เดชะดุงคะ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 020291688