ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธรูปไภษัชยคุรุพุทธเจ้า วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธรูปไภษัชยคุรุพุทธเจ้า วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *