ประกาศ เรื่อง แก้ไขรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง ๖๒ อัตรา

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *