โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
bannerking10
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ covid
Slide 3
LINE_P20210412_103522361
bannerz
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ข่าวกิจกรรม

ผู้บังคับบัญชา

ข่าวประชาสัมพันธ์
มัลติมีเดียประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง พอ.

Link ที่เกี่ยวข้องกองทัพอากาศ

 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Hemolgobin A41C จำนวน 15,000 เทสต์
 • ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เทสต์
 • ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ลบ.ใ.
 • ประกวดราคาจ้างตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก ๑๗๓ รายการ
 • ประกวดราคาซื้อน้่ำยาตรวจวิเคราะห์อัดราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงฯ ๒๐,๐๐๐ เทสต์
 • ประกาศยา PIPERACILLIN 4 G+TAZOBACTAM 500 MG STERILE POWDER จำนวน ๙,๓๐๐ VIAL (e-bid)
 • ประกาศยา MEROPENEM 1 G INJECTION จำนวน ๔,๒๐๐ VIAL (e-bid)
 • ประกาศยา RIVASTIGMINE 9.5 MG-24 HR TRANSDERMAL PATCH
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 25 MG CAPSULE (e-bid)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจสารบ่งชี้ม
 • ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลิ
 • ประกาศยา LANSOPRAZOLE 30 MG ORODISPERSIBLE TABLET จำนวน ๓๙,๙๕๖ TAB VIAL (e-bid)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา MANIDIPINE 20 MG TABLET (e-bid)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN 10 MG TABLET (e-bid)
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อยา DIACEREIN 50 MG
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา PITAVASTATIN CALCIUM 2 MG FILM-COATED TABLET (e-bid)
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อยitle
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อย
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา EPOETIN ALFA STERILE SOLUTION 4000 IU PRE-FILLED SYR
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา ETORICOXIB 60 MG TABLET จำนวน ๖๓,๑
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา METFORMIN HYDROCHLORIDE 1000 MG PROLONGED-RELEASE TA
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา EZETIMIBE 10 MG TABLET (e-bid)
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อย
 • ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบที่ส
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา FEBUXOSTAT 80 MG FILM-COATED TABLET (e-bid)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 75 MG CAPSULE จำนวน ๘๗,๑๙๒ CAP
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา DOXAZOSIN MESYLATE 4 MG PROLONGED-RELEASE TABLET
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา AMINO ACID 600 MG FILM-COATED TABLET
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา AMINO ACID 600 MG FILM-COATED TABLET(e-bid)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา ESOMEPRAZOLE 20 MG TABLET

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Hemo  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเคมีและตะ คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทีนี่

ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแ คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจห้องปฏิบัติการภ คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ 

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์อ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศยา RIVASTIGMINE 9.5 MG-24 HR TRANSDERMAL PATCH รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 25 MG CAPSULE (e-bid)ประกาศประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 25 MG CAPSULE (e-bid) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจสารบ่งชี้มประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจสารบ่งชี้ม คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศประกวดราคาซื้อยา MANIDIPINE 20 MG TABLET (e-bid) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

ประกาศประกวดราคาซื้อยา PITAVASTATIN CALCIUM 2 MG FILM-COATED TABLET (e-bid) คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ 

ประกาศประกวดราคาซื้อยา EZETIMIBE 10 MG TABLET (e-bid) คลิกดูรายละเอียดที่นี้

ประกาศประกวดราคาซื้อยา AMINO ACID 600 MG FILM-COATED TABLET(e-bid) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 • 1
 • 2,674
 • 6
 • 778,799
 • 3,305