หนึ่งน้ำใจร่วมแบ่งปัน

#หนึ่งน้ำใจร่วมแบ่งปัน ร.ต.สมชาย ไชยนงค์ เเละคุณอภิเดช ไชยนงค์ บริจาคชุด PPE เเละหน้ากากอนามัยให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีนาวาอากาศเอกหญิง เพ็ญศรี เอี่ยมศรี หัวหน้ากองอำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *